Pts

1 2 3 4 5
Evgeny Petrukhin 5 11 11 6 7
Egor Ovchinnikov 11 10 1 11 3

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeni Petrukhin
 • Game 1 Race to 5 - Egor Ovchinnikov
 • Game 1 Race to 7 - Egor Ovchinnikov
 • Game 1 Race to 9 - Egor Ovchinnikov
 • Game 1 - Egor Ovchinnikov won 5-11
 • Score at the end of Game 1 5-11
 • Game 2 Race to 3 - Evgeni Petrukhin
 • Game 2 Race to 5 - Evgeni Petrukhin
 • Game 2 Race to 7 - Evgeni Petrukhin
 • Game 2 Race to 9 - Evgeni Petrukhin
 • Game 2 - Evgeni Petrukhin won 11-10
 • Score at the end of Game 2 11-10
 • Game 3 Race to 3 - Evgeni Petrukhin
 • Game 3 Race to 5 - Evgeni Petrukhin
 • Game 3 Race to 7 - Evgeni Petrukhin
 • Game 3 Race to 9 - Evgeni Petrukhin
 • Game 3 - Evgeni Petrukhin won 11-1
 • Score at the end of Game 3 11-1
 • Game 4 Race to 3 - Egor Ovchinnikov
 • Game 4 Race to 5 - Egor Ovchinnikov
 • Game 4 Race to 7 - Egor Ovchinnikov
 • Game 4 Race to 9 - Egor Ovchinnikov
 • Game 4 - Egor Ovchinnikov won 6-11
 • Score at the end of Game 4 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Evgeni Petrukhin
 • Game 5 Race to 5 - Evgeni Petrukhin
 • Game 5 Race to 7 - Evgeni Petrukhin