Pts

1 2 3 4 5
Irina Nefedova 11 7 11 8 9
Lyubov Tentser 4 11 7 11 11