Pts

1 2 3
Alexey Yanshaev 12 11 11
Evgeniy Nikitin 10 7 9