Pts

1 2 3
Dmitry Balakin 9 8 7
Stanislav Bychkov 11 11 11