Pts

1 2 3
Anton Kulakov 7 11 10
Dmitri Razinkov 11 13 12