Pts

1 2 3
Dmitriy Ovcharov 11 11 11
Mihail Ivanov 4 6 5