Pts

1 2 3 4
Chernov, Konstantin 10 11 10 10
Evgeny Regentov 11 7 11 11