Pts

1 2 3 4 5
Andrey Gachina 11 6 11 5 5
Dmitriy Ovcharov 9 11 7 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 1 Race to 5 - Andrey Gachina
 • Game 1 Race to 7 - Andrey Gachina
 • Game 1 Race to 9 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 1 - Andrey Gachina won 11-9
 • Score at the end of Game 1 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 2 Race to 5 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 2 Race to 7 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 2 Race to 9 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 2 - Dmitriy Ovcharov won 6-11
 • Score at the end of Game 2 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Andrey Gachina
 • Game 3 Race to 5 - Andrey Gachina
 • Game 3 Race to 7 - Andrey Gachina
 • Game 3 Race to 9 - Andrey Gachina
 • Game 3 - Andrey Gachina won 11-7
 • Score at the end of Game 3 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 4 Race to 5 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 4 Race to 7 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 4 Race to 9 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 4 - Dmitriy Ovcharov won 5-11
 • Score at the end of Game 4 5-11
 • Game 5 Race to 3 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 5 Race to 5 - Dmitriy Ovcharov
 • Game 5 Race to 7 - Dmitriy Ovcharov