Pts

1 2 3 4
Sergey Nikulin 7 11 13 11
Evgeniy Khazikov 11 8 11 9