Pts

1 2 3
Alexey Slashchilin 3 8 5
Evgeniy Khazikov 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Khazikov
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Khazikov
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Khazikov
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Khazikov
 • Game 1 - Evgeniy Khazikov won 3-11
 • Score at the end of Game 1 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Evgeniy Khazikov
 • Game 2 Race to 5 - Alexey Slashchilin
 • Game 2 Race to 7 - Alexey Slashchilin
 • Game 2 Race to 9 - Evgeniy Khazikov
 • Game 2 - Evgeniy Khazikov won 8-11
 • Score at the end of Game 2 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Evgeniy Khazikov
 • Game 3 Race to 5 - Evgeniy Khazikov
 • Game 3 Race to 7 - Evgeniy Khazikov
 • Game 3 Race to 9 - Evgeniy Khazikov
 • Game 3 - Evgeniy Khazikov won 5-11
 • Score at the end of Game 3 5-11