1. FC 메르세버그 1. FC 메르세버그   호헨슈타인-에른슈탈 호헨슈타인-에른슈탈

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home - 1.20 - 2.40 -
Away 1.00 2.00 0.80 2.40 4.60
Total - 3.20 - 4.80 -
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home - 1.90 - 2.60 -
Away - 1.20 - 2.10 -
Total - 3.10 - 4.70 -