Pts

1 2 3
Evgeny Grishaev 6 8 7
Sergey Khomutov 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeny Grishaev
 • Game 1 Race to 5 - Sergei Homutov
 • Game 1 Race to 7 - Sergei Homutov
 • Game 1 Race to 9 - Sergei Homutov
 • Game 1 - Sergei Homutov won 6-11
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Sergei Homutov
 • Game 2 Race to 5 - Sergei Homutov
 • Game 2 Race to 7 - Sergei Homutov
 • Game 2 Race to 9 - Sergei Homutov
 • Game 2 - Sergei Homutov won 8-11
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Evgeny Grishaev
 • Game 3 Race to 5 - Evgeny Grishaev
 • Game 3 Race to 7 - Sergei Homutov
 • Game 3 Race to 9 - Sergei Homutov
 • Game 3 - Sergei Homutov won 7-11
 • Score After Game 3 - 7-11