Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Osadchiy 8 18 11 15 11
Vjacheslav Chernov 11 20 5 13 4

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vjacheslav Chernov
 • Game 1 Race to 5 - Vjacheslav Chernov
 • Game 1 Race to 7 - Vjacheslav Chernov
 • Game 1 Race to 9 - Vjacheslav Chernov
 • Game 1 - Vjacheslav Chernov won 8-11
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmitry Osadchiy
 • Game 2 Race to 5 - Vjacheslav Chernov
 • Game 2 Race to 7 - Vjacheslav Chernov
 • Game 2 Race to 9 - Vjacheslav Chernov
 • Game 2 - Vjacheslav Chernov won 18-20
 • Score After Game 2 - 18-20
 • Game 3 Race to 3 - Vjacheslav Chernov
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Osadchiy
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Osadchiy
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Osadchiy
 • Game 3 - Dmitry Osadchiy won 11-5
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Vjacheslav Chernov
 • Game 4 Race to 5 - Dmitry Osadchiy
 • Game 4 Race to 7 - Dmitry Osadchiy
 • Game 4 Race to 9 - Dmitry Osadchiy
 • Game 4 - Dmitry Osadchiy won 15-13
 • Score After Game 4 - 15-13
 • Game 5 Race to 3 - Dmitry Osadchiy
 • Game 5 Race to 5 - Dmitry Osadchiy
 • Game 5 Race to 7 - Dmitry Osadchiy
 • Game 5 Race to 9 - Dmitry Osadchiy
 • Game 5 - Dmitry Osadchiy won 11-4
 • Score After Game 5 - 11-4