Juventus (Ben) Esports   AC Milan (Val) Esports
2 Goals 2
0 Corners 1
0 Corners (Half) 1
1 옐로우카드 0
0 옐로우/레드카드 0
0 래드카드 0
0 페널티골 수 0
32 볼 세이프 27
0 선수교체 0
28 28
공격
27 27
14 14
위협적인 공격
19 19
2 2
샷온 타겟
2 2
Juventus (Ben) Esports   AC Milan (Val) Esports
0 Goals 1
0 Corners 1
1 옐로우카드 0
0 래드카드 0
0 페널티골 수 0
0 선수교체 0
12 12
공격
11 11
7 7
위협적인 공격
11 11
0 0
샷온 타겟
1 1

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 1.20 1.80 0.80 1.60 0.80
Away 1.40 2.40 1.20 3.00 1.40
Total 2.60 4.20 2.00 4.60 2.20
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.90 1.40 1.10 2.30 0.70
Away 1.00 2.20 1.00 2.40 1.40
Total 1.90 3.60 2.10 4.70 2.10

Pts

H F
0 2
1 2

Events

  • 3' - 1st Yellow Card - (Juventus (Ben) Esports)
  • 4' - 1st Corner - AC Milan (Val) Esports
  • 5' - 1st Goal - (AC Milan (Val) Esports) -
  • Score After First Half - 0-1
  • 8' - 2nd Goal - (Juventus (Ben) Esports) -
  • 10' - 3rd Goal - (AC Milan (Val) Esports) -
  • 12' - 4th Goal - (Juventus (Ben) Esports) -