Sokoltsov, Yevhenii 3-1 Volkov, P. 2021-11-25 12:55

Stadium: Seoul

Pts

1 2 3 4 5
Sokoltsov, Yevhenii 11 11 11 11 0
Volkov, P. 7 13 9 7 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 5 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 7 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 9 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 - Yevhenii Sokoltsov won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Pavlo Volkov
 • Game 2 Race to 5 - Pavlo Volkov
 • Game 2 Race to 7 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 2 Race to 9 - Pavlo Volkov
 • Game 2 - Pavlo Volkov won 11-13
 • Game 3 Race to 3 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 Race to 5 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 Race to 7 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 Race to 9 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 - Yevhenii Sokoltsov won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Pavlo Volkov
 • Game 4 Race to 5 - Pavlo Volkov
 • Game 4 Race to 7 - Pavlo Volkov
 • Game 4 Race to 9 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 4 - Yevhenii Sokoltsov won 11-7