Pts

1 2 3 4 5
Matej Mazurek 11 8 13 9 12
Kamil Kleprlik 7 11 11 11 10