Pavel Tarutin

Moscow Liga Pro 10/09 20:04 - Pavel Tarutin v Anton Anisimov 4-9
Moscow Liga Pro 10/09 19:30 - Pavel Tarutin v Sergei Medvedev 8-9
Moscow Liga Pro 10/09 18:30 - Ruslan Alchimbaev v Pavel Tarutin 2-2
Moscow Liga Pro 10/09 17:00 - Pavel Tarutin v Anton Anisimov 8-7
Moscow Liga Pro 10/09 16:00 - Denis Gavrilov v Pavel Tarutin 9-6
Moscow Liga Pro 10/07 20:26 - Denis Gavrilov v Pavel Tarutin 10-9
Moscow Liga Pro 10/07 19:00 - Pavel Tarutin v Pavel Pulnyi 11-4
Moscow Liga Pro 10/07 18:00 - Pavel Tarutin v Sergei Medvedev 11-10
Moscow Liga Pro 10/07 17:00 - Denis Gavrilov v Pavel Tarutin 11-9
Moscow Liga Pro 10/07 15:30 - Anton Anisimov v Pavel Tarutin 9-9
Moscow Liga Pro 10/03 19:30 - Pavel Tarutin v 페도토프, 페트르 6-8
Moscow Liga Pro 10/03 18:30 - Sergey Filchev v Pavel Tarutin 10-7
Moscow Liga Pro 10/03 17:00 - Pavel Tarutin v Dvoynikov, Artem 8-3
Moscow Liga Pro 10/03 16:11 - Lev Volin v Pavel Tarutin 11-8
Moscow Liga Pro 09/30 20:15 - Pavel Tarutin v Lev Volin 9-10
Moscow Liga Pro 09/30 19:00 - Lev Volin v Pavel Tarutin 9-10
Moscow Liga Pro 09/30 17:30 - Pavel Tarutin v Dvoynikov, Artem 7-7
Moscow Liga Pro 09/30 16:00 - Pavel Tarutin v 무르친, 비탈리 6-9
Moscow Liga Pro 09/30 15:00 - 페도토프, 페트르 v Pavel Tarutin 6-7
Russia Cup 09/17 15:34 - Pavel Tarutin v Ilya Borodin 7-5
Moscow Liga Pro 09/13 20:30 - Anton Anisimov v Pavel Tarutin 8-11
Moscow Liga Pro 09/13 18:30 - Rodion Chmelev v Pavel Tarutin 5-11
Moscow Liga Pro 09/13 17:00 - Pavel Tarutin v Sergei Medvedev 10-6
Moscow Liga Pro 09/13 16:00 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 7-11
Moscow Liga Pro 09/12 20:06 - Rodion Chmelev v Pavel Tarutin 4-11
Moscow Liga Pro 09/12 19:00 - Pavel Pulnyi v Pavel Tarutin 6-6
Moscow Liga Pro 09/12 17:30 - Pavel Tarutin v Egor Ovchinnikov 9-7
Moscow Liga Pro 09/12 16:00 - Pavel Tarutin v Alexander Voronov 3-7
Moscow Liga Pro 09/12 15:00 - Rodion Chmelev v Pavel Tarutin 9-7
Moscow Liga Pro 09/10 20:30 - Pavel Tarutin v Egor Ovchinnikov 6-11