Igor Kovalev

Moscow Liga Pro 08/28 02:33 - Anton Yudin v Igor Kovalev 7-2
Moscow Liga Pro 08/28 01:30 - Dmitry Ignatiev v Igor Kovalev 10-12
Moscow Liga Pro 08/28 00:00 - Igor Kovalev v Dmitry Kolesnikov 8-9
Moscow Liga Pro 08/27 22:30 - Igor Kovalev v Anton Yudin 15-15
Moscow Liga Pro 08/27 21:30 - Evgenii Masokin v Igor Kovalev 6-10
Moscow Liga Pro 08/14 03:30 - Dmitry Ignatiev v Igor Kovalev 3-10
Moscow Liga Pro 08/14 02:00 - Dmitrii Ignatev v Igor Kovalev 10-2
Moscow Liga Pro 08/14 00:30 - Igor Kovalev v Alexander Frolov 10-6
Moscow Liga Pro 08/13 23:00 - Igor Kovalev v Valery Ivanov 11-8
Moscow Liga Pro 08/13 22:00 - Dmitry Petrochenko v Igor Kovalev 10-12
Moscow Liga Pro 07/19 07:30 - Aleksandr Klavdenkov v Igor Kovalev 10-9
Moscow Liga Pro 07/19 06:30 - Igor Kovalev v Dmitry Ignatiev 11-8
Moscow Liga Pro 07/19 05:00 - Igor Kovalev v Igor Minchenkov 10-9
Moscow Liga Pro 07/19 04:00 - Aleksandr Klavdenkov v Igor Kovalev 11-3
Moscow Liga Pro 07/10 02:26 - Igor Kovalev v Sergey Vakar 5-9
Moscow Liga Pro 07/10 01:30 - Valery Ivanov v Igor Kovalev 5-7
Moscow Liga Pro 07/10 00:00 - Igor Kovalev v Sergey Vakar 9-10
Moscow Liga Pro 07/09 22:30 - Igor Kovalev v Rodion Rodin 11-9
Moscow Liga Pro 07/09 21:30 - Evgenii Masokin v Igor Kovalev 10-4
Moscow Liga Pro 07/03 03:00 - Andrey Lytko v Igor Kovalev 11-6
Moscow Liga Pro 07/03 01:30 - Igor Kovalev v Aleksandr Klavdenkov 9-6
Moscow Liga Pro 07/03 00:30 - Igor Kovalev v Igor Minchenkov 7-11
Moscow Liga Pro 07/02 23:30 - Andrey Lytko v Igor Kovalev 11-6
Moscow Liga Pro 07/02 22:00 - Dmitry Voronov v Igor Kovalev 4-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/24 19:09 - Igor Kovalev v Yaroslav Troyanov 4-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/24 18:00 - Sergey Vakar v Igor Kovalev 16-14
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/24 17:00 - Yaroslav Troyanov v Igor Kovalev 1-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/24 16:30 - Igor Kovalev v Andrey Lytko 3-11
Moscow Liga Pro 06/17 19:50 - Igor Kovalev v Andrey Pravednov 11-6
Moscow Liga Pro 06/17 18:40 - Andrey Pravednov v Igor Kovalev 6-10