Artem Slashchev

결과

Liga Pro 04/17 12:00 - Artem Slashchev v Alexander Ekzhanov L 1-3
Liga Pro 04/17 10:30 - Alexander Ekzhanov v Artem Slashchev W 0-3
Liga Pro 04/17 09:30 - Vladimir Mishakin v Artem Slashchev W 1-3
Liga Pro 04/17 09:00 - Artem Slashchev v Alexey Kazakov W 3-2
Liga Pro 04/15 08:15 - Artem Slashchev v Georgy Bardyshev W 3-0
Liga Pro 04/15 07:15 - Artem Slashchev v Georgy Bardyshev W 3-2
Liga Pro 04/15 05:45 - Artem Slashchev v Maksim Dukhin W 3-2
Liga Pro 04/15 04:45 - Evgeny Makarenkov v Artem Slashchev W 1-3
Liga Pro 04/10 11:30 - Artem Slashchev v Oleg Pronin W 3-2
Liga Pro 04/10 10:30 - Artem Slashchev v Alexander Ekzhanov L 1-3
Liga Pro 04/10 10:00 - Oleg Pronin v Artem Slashchev W 2-3
Liga Pro 04/10 08:30 - Artem Slashchev v Alexey Agapov W 3-2