Bator Damdinov

Moscow Liga Pro 09/20 13:32 - Bator Damdinov v Alexander Frolov 7-8
Moscow Liga Pro 09/20 13:00 - Bator Damdinov v Mikhail Kozhemyakin 5-5
Moscow Liga Pro 09/20 12:00 - Vladislav Fedorov v Bator Damdinov 4-5
Moscow Liga Pro 09/20 10:30 - Bator Damdinov v Viktor Rahmanov 9-6
Moscow Liga Pro 09/20 10:30 - Bator Damdinov v Vladislav Fedorov View
Moscow Liga Pro 09/20 09:30 - Alexander Frolov v Bator Damdinov 6-8
Moscow Liga Pro 09/13 14:00 - Vladimir Shirokov v Bator Damdinov 6-3
Moscow Liga Pro 09/13 12:00 - Bator Damdinov v Yaroslav Bazhinov 2-1
Moscow Liga Pro 09/13 11:00 - Viktor Rahmanov v Bator Damdinov 6-4
Moscow Liga Pro 09/13 10:00 - Alexander Frolov v Bator Damdinov 2-5
Moscow Liga Pro 09/13 09:00 - Bator Damdinov v Vladimir Shirokov 6-9
Moscow Liga Pro 09/06 13:00 - Bator Damdinov v Kamil Kalimullin 10-12
Moscow Liga Pro 09/06 12:00 - Oleg Suharkov v Bator Damdinov 8-6
Moscow Liga Pro 09/06 10:30 - Bator Damdinov v Vladimir Petrov 11-7
Moscow Liga Pro 09/06 09:30 - Vladimir Shirokov v Bator Damdinov 10-5
Moscow Liga Pro 08/30 13:41 - Bator Damdinov v Oleg Suharkov 6-11
Moscow Liga Pro 08/30 12:00 - Bator Damdinov v Oleg Suharkov 0-0
Moscow Liga Pro 08/30 11:00 - Vladislav Fedorov v Bator Damdinov 7-4
Moscow Liga Pro 08/30 10:00 - Vadim Krohin v Bator Damdinov 2-6
Moscow Liga Pro 08/30 09:00 - Bator Damdinov v Alexander Frolov 2-5
Moscow Liga Pro 08/24 13:47 - Vladimir Petrov v Bator Damdinov 7-4
Moscow Liga Pro 08/24 13:00 - Bator Damdinov v Vladimir Shirokov 11-9
Moscow Liga Pro 08/24 12:00 - Viktor Rahmanov v Bator Damdinov 9-6
Moscow Liga Pro 08/24 10:30 - Bator Damdinov v Semyon Korolev 0-6
Moscow Liga Pro 08/24 09:30 - Vladimir Petrov v Bator Damdinov 11-4
Moscow Liga Pro 08/17 13:27 - Bator Damdinov v Viktor Rahmanov 0-0
Moscow Liga Pro 08/17 12:30 - Georgiy Evglevskiy v Bator Damdinov 7-7
Moscow Liga Pro 08/17 11:00 - Bator Damdinov v Viktor Rahmanov 7-10
Moscow Liga Pro 08/17 09:30 - Bator Damdinov v Semyon Korolev 4-4
Moscow Liga Pro 08/17 08:15 - Roman Homenko v Bator Damdinov 6-9