Leonid Muravyev

Liga Pro FNTR Moscow Open 09/18 14:58 - Gleb Pershin v Leonid Muravyev 9-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/18 13:30 - Leonid Muravyev v Aleksandr Kolmin 8-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/18 12:30 - Alexander Arapov v Leonid Muravyev 4-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/11 15:04 - Leonid Muravyev v Alexander Arapov 11-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/11 13:00 - Leonid Muravyev v Vladimir Kozlovcev 9-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/11 12:00 - Dmitrii Basmanov v Leonid Muravyev 7-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/26 15:05 - Vladislav Smaglyukov v Leonid Muravyev 11-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/26 14:30 - Igor Sergeevich v Leonid Muravyev 8-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/26 13:30 - Leonid Muravyev v Vladislav Smaglyukov 8-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/26 12:30 - Mikhail Chernjavskiy v Leonid Muravyev 9-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/19 15:30 - Oleg Melkov v Leonid Muravyev 8-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/19 14:00 - Leonid Muravyev v Igor Sergeevich 6-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/19 13:30 - Oleg Melkov v Leonid Muravyev 3-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 08/19 12:00 - Leonid Muravyev v Mikhail Chernjavskiy 7-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/31 14:51 - Oleg Melkov v Leonid Muravyev 2-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/31 13:30 - Leonid Muravyev v Vladimir Klimentev 4-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/31 12:30 - Mikhail Sverdlov v Leonid Muravyev 8-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/15 15:04 - Valery Martovickiy v Leonid Muravyev 10-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/15 14:30 - Lev Chernetsov v Leonid Muravyev 10-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/15 13:30 - Leonid Muravyev v Vladimir Klimentev 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/15 12:30 - Valery Martovitsky v Leonid Muravyev 3-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/03 15:06 - Leonid Muravyev v Valery Martovickiy 10-12
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/03 14:30 - Leonid Muravyev v Alexander Arapov 0-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/03 13:00 - Leonid Muravyev v Valery Martovickiy 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 07/03 12:00 - Mikhail Sverdlov v Leonid Muravyev 3-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/24 15:05 - Aleksey Drozdovskiy v Leonid Muravyev 1-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/24 14:30 - Leonid Muravyev v Vladimir Kozlovcev 8-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/24 13:00 - Leonid Muravyev v Aleksey Drozdovskiy 10-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 06/24 12:00 - Konstantin Inozemtsev v Leonid Muravyev 10-10
Moscow Liga Pro 06/17 15:53 - Leonid Muravyev v Sergey Kryzhinsky 12-14