Dmitrii Basmanov

결과

Liga Pro 08/03 11:30 - Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov L 3-1
Liga Pro 08/03 10:30 - Dmitrii Basmanov v Dmitry Sebekin L 0-3
Liga Pro 08/03 10:00 - Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov L 3-1
Liga Pro 08/03 08:30 - Dmitrii Basmanov v Igor Mikhailov L 0-3
Liga Pro 06/26 23:30 - Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov L 3-1
Liga Pro 06/26 22:30 - Ilya Novikov v Dmitrii Basmanov W 1-3
Liga Pro 06/26 21:30 - Dmitrii Basmanov v Sergey Kuzmin L 2-3
Liga Pro 06/26 20:30 - Ivan Pandur v Dmitrii Basmanov W 2-3
Liga Pro 06/26 11:30 - Dmitrii Basmanov v Sergey Kuzmin L 2-3
Liga Pro 06/26 10:30 - Ivan Pandur v Dmitrii Basmanov L 3-1
Liga Pro 06/26 09:30 - Dmitrii Basmanov v Ilya Novikov W 3-0
Liga Pro 06/26 08:30 - Sergey Kuzmin v Dmitrii Basmanov W 1-3