Dmitrii Basmanov

Liga Pro FNTR Moscow Open 09/16 14:30 - Dmitrii Basmanov v Vladimir Kozlovcev 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/16 13:00 - Dmitrii Basmanov v Igor Sergeevich 7-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/16 12:00 - Mikhail Kovalev v Dmitrii Basmanov 3-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/11 15:26 - Vladimir Kozlovcev v Dmitrii Basmanov 5-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/11 14:00 - Dmitrii Basmanov v Vladimir Kozlovcev 4-6
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/11 13:30 - Alexander Arapov v Dmitrii Basmanov 3-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 09/11 12:00 - Dmitrii Basmanov v Leonid Muravyev 7-4