Tan Hsi Yan/Tasha

SEA Games Women 12/04 09:15 - Putu/Dhita v Tan Hsi Yan/Tasha 21-15
SEA Games Women 12/03 00:51 - Tan Hsi Yan/Tasha v Serene/Ee Shan 20-12