Maksim Dukhin

결과

Liga Pro 04/19 11:30 - Maksim Dukhin v Stanislav Andreev W 3-2
Liga Pro 04/19 11:00 - Maksim Dukhin v Valery Kutin W 3-1
Liga Pro 04/19 09:30 - Maksim Dukhin v Anton Mohnachev L 2-3
Liga Pro 04/19 08:30 - Stanislav Andreev v Maksim Dukhin L 3-0
Liga Pro 04/15 07:45 - Evgeny Makarenkov v Maksim Dukhin L 3-0
Liga Pro 04/15 06:45 - Evgeny Makarenkov v Maksim Dukhin L 3-1
Liga Pro 04/15 05:45 - Artem Slashchev v Maksim Dukhin L 3-2
Liga Pro 04/15 05:15 - Maksim Dukhin v Georgy Bardyshev L 1-3
Liga Pro 04/12 11:30 - Evgeny Makarenkov v Maksim Dukhin W 2-3
Liga Pro 04/12 11:00 - Maksim Dukhin v Valery Kutin W 3-1
Liga Pro 04/12 09:30 - Maksim Dukhin v Evgeny Makarenkov L 0-3
Liga Pro 04/12 08:30 - Anton Mohnachev v Maksim Dukhin L 3-2

Leagues Played