Pts

1 2 3 4
Alexander Voronov 9 6 11 8
Denis Bochkov 11 11 7 11