Pts

1 2 3
Alexey Tenzer 11 11 12
Anton Kulakov 7 4 10