Pts

1 2 3
Mikhail Gladyshev 11 11 11
Pavel Khripunenko 6 3 9