AFC 윔블던 2-3 본머스 2019-07-16 18:00

Weather: Good Pitch: Good

AFC 윔블던 AFC 윔블던   본머스 본머스
2 Goals 3
1 Corners 3
1 Corners (Half) 0
0 옐로우카드 1
0 래드카드 0
2 페널티골 수 0
89 볼 세이프 83
0 부상 1
0 선수교체 0
103 103
공격
109 109
54 54
위협적인 공격
70 70
3 3
샷온 타겟
8 8
5 5
샷오프 타겟
6 6
40 40
점유율
60 60
AFC 윔블던 AFC 윔블던   본머스 본머스
0 Goals 2
1 Corners 0
0 옐로우카드 0
0 래드카드 0
0 페널티골 수 0
0 선수교체 0
56 56
공격
59 59
25 25
위협적인 공격
33 33
1 1
샷온 타겟
4 4
2 2
샷오프 타겟
5 5
40 40
점유율
60 60

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.00 0.80 0.40 2.00 4.00
Away 0.80 2.40 0.80 1.80 4.20
Total 0.80 3.20 1.20 3.80 8.20
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Home 0.40 1.00 0.50 1.50 4.90
Away 0.60 1.70 0.80 1.70 3.60
Total 1.00 2.70 1.30 3.20 8.50

Pts

H F
0 2
2 3

Events

 • 15' - 1st Goal - (Bournemouth) -
 • 0:0 Corners 10:00 - 19:59
 • 0:1 Goals 10:00 - 19:59
 • 24' - 2nd Goal - (Bournemouth) -
 • 29' - 1st Corner - AFC Wimbledon
 • 1:0 Corners 20:00 - 29:59
 • 0:1 Goals 20:00 - 29:59
 • 0:0 Corners 30:00 - 39:59
 • 0:0 Goals 30:00 - 39:59
 • Score After First Half - 0-2
 • 46' - 1st Yellow Card - (Bournemouth)
 • 47' - 3rd Goal - (AFC Wimbledon) -
 • 49' - 2nd Corner - Bournemouth
 • 0:1 Corners 40:00 - 49:59
 • 1:0 Goals 40:00 - 49:59
 • 51' - 3rd Corner - Bournemouth
 • 53' - 4th Goal - (AFC Wimbledon) -
 • 55' - 4th Corner - Bournemouth
 • 55' - Race to 3 Corners - Bournemouth
 • 0:2 Corners 50:00 - 59:59
 • 1:0 Goals 50:00 - 59:59
 • 0:0 Corners 60:00 - 69:59
 • 0:0 Goals 60:00 - 69:59
 • 78' - 5th Goal - (Bournemouth) -
 • 0:0 Corners 70:00 - 79:59
 • 0:1 Goals 70:00 - 79:59
 • Score After Full Time - 2-3