Head to Head

TT Cup 2021/09/15 06:30 Teterya, Yuriy v Filatov, Sergey W 3-1
TT Cup 2021/09/12 08:50 Filatov, Sergey v Teterya, Yuriy L 3-2
TT Cup 2021/09/11 10:00 Teterya, Yuriy v Filatov, Sergey W 3-0
TT Cup 2021/09/11 06:30 Teterya, Yuriy v Filatov, Sergey L 2-3
TT Cup 2021/09/05 07:05 Filatov, Sergey v Teterya, Yuriy W 1-3
TT Cup 2021/09/04 12:20 Filatov, Sergey v Teterya, Yuriy W 1-3
TT Cup 2021/08/22 07:40 Teterya, Yuriy v Filatov, Sergey W 3-2
TT Cup 2021/08/21 07:40 Teterya, Yuriy v Filatov, Sergey W 3-2

Home History

TT Cup 2021/09/15 08:50 Lytvynenko, Mykola v Teterya, Yuriy W 2-3
TT Cup 2021/09/15 08:15 Teterya, Yuriy v Dubrovin, Dmitry W 3-0
TT Cup 2021/09/15 06:30 Teterya, Yuriy v Filatov, Sergey W 3-1
TT Cup 2021/09/12 12:20 Dubrovin, Dmitry v Teterya, Yuriy W 0-3
TT Cup 2021/09/12 11:10 Dubrovin, Dmitry v Teterya, Yuriy L 3-1
TT Cup 2021/09/12 08:50 Filatov, Sergey v Teterya, Yuriy L 3-2
TT Cup 2021/09/12 07:05 Zhukovskij, Aleksandr v Teterya, Yuriy W 1-3
TT Cup 2021/09/12 05:55 Lytvynenko, Mykola v Teterya, Yuriy W 1-3

Away History

TT Cup 2021/09/15 09:25 Filatov, Sergey v Dubrovin, Dmitry L 2-3
TT Cup 2021/09/15 07:40 Lytvynenko, Mykola v Filatov, Sergey W 1-3
TT Cup 2021/09/15 06:30 Teterya, Yuriy v Filatov, Sergey L 3-1
TT Cup 2021/09/15 05:55 Filatov, Sergey v Dubrovin, Dmitry W 3-1
TT Cup 2021/09/12 09:25 Zhukovskij, Aleksandr v Filatov, Sergey L 3-0
TT Cup 2021/09/12 08:50 Filatov, Sergey v Teterya, Yuriy W 3-2
TT Cup 2021/09/12 07:40 Lytvynenko, Mykola v Filatov, Sergey L 3-2
TT Cup 2021/09/12 06:30 Filatov, Sergey v Dubrovin, Dmitry L 1-3